Kapela Wawrzkiewiczów zagra na Wiankach!

Kapela Wawrzkiewiczów zagra na Wiankach!

Kapela Wawrzkiewiczów to rodzinny zespół grający muzykę taneczną z terenów dawnej Galicji, w szczególności pogranicza kultur: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Grają w minimalistycznym składzie: skrzypce prym i skrzypce sekund, rzadziej z towarzyszeniem bębna – barabanu lub basów. 

W repertuarze kapeli znajdują się utwory taneczne od Krakowa do Lwowa i dalej na wschód, od Zamościa po łuk Karpat: polki, oberki, tramelki, sztajery, walce i chodzone, kołomyjki, kozaczki i szumki; wielu utworom towarzyszy śpiew. Są to melodie (z) czasów, gdy na terenach tych żyli obok siebie i muzykowali wspólnie przedstawiciele różnych kultur. Efektem tego jest bogactwo melodii i motywów muzycznych, które Kapela Wawrzkiewiczów przywołuje podczas gry.

Skład: 
Natalia Wawrzkiewicz – skrzypce, śpiew
Piotr Wawrzkiewicz – skrzypce, śpiew
Magdalena Gładysiewicz – bęben/basy, śpiew