Plener fotograficzny

Plener fotograficzny

16, 17, 18 września 2022

 

Niewidzialny Turnickim Park Narodowy to około 20 tys. hektarów. Na tym stosunkowo niedużym obszarze mamy bogactwo zróżnicowanych krajobrazów Pogórza Przemyskiego. Wiar meandruje w swojej zielonej dolinie. Jodły tulą się do często obserwowanych tu mgieł. Buki powoli barwią wzgórza. W tej scenerii można zaobserwować licznie występujące tu gatunki kręgowców. Jelenie podczas rykowiska. Ptaki drapieżne. Wilki, żbiki i rysie.

Zapraszamy do udziału w plenerze fotograficznym. Swój udział potwierdził m.in Adam Ławnik oraz Tomek Nabiałkowski.

Jeżeli jesteś zainteresowana / zainteresowana napisz do nas wiadomość e-mail. Przedstawimy szczegółowe informacje.

Wydarzenie jest częściowo finansowane ze środków w ramach projektu „Obywatelskie Pogórze Przemyskie” sfinansowanego przez NIW – CRSO ze środków Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt realizuje Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat Wschodnich” we współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze i wolontariuszami z Kwitnącej Otuliny.