logo_pogorze

Obywatelskie Pogórze Przemyskie

Mamy przyjemność ogłosić, że od czerwca 2022 do lipca 2023 roku realizujemy projekt pn.

OBYWATELSKIE POGÓRZE PRZEMYSKIE

Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i przyrodniczej oraz wzmocnienie poczucia sprawczości społeczności lokalnych regionu Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych, a w konsekwencji zwiększenie zaangażowania w decyzje związane z przyszłością regionu w kontekście ochrony przyrody oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Projekt stawia sobie za cel stworzenie odpowiednich ram i warunków do wypracowania platformy dialogu i aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego poprzez realizację 3 kluczowych działań:

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

icon_2_badania

badanie społeczne mające na celu określenie zasobów gmin wspierających nowe formy ochrony przyrody, jak i będących dla nich barierą (analiza potrzeb i oczekiwań oraz obszarów lęku i niepewności mieszkańców);

icon_3_cykl_edukacyjny

cykl edukacyjny mający na celu zwiększenie aktywności społecznej, promocję przedsiębiorczości, zwiększenie świadomości dotyczącej wewnętrznego potencjału regionu. W ramach cyklu edukacyjnego zaplanowano:

icon_4_narzedzia_marketingowe

stworzenie pełnego zestawu narzędzi marketingowych do skutecznej promocji projektu, w tym: